PALMA  #DVORANA #OŽUJAK      

            PRIVREMENO ZATVORENO       

 PONEDJELJAK

               

 

  8 - 8:50                    

      Wake up            

      Pilates                

       */**/***            

       Jelena                

 

9 - 9:50                      

     Korektivna         

     gimnastika 60 +

        */**                   

       Jelena                

      *popunjeno      

      

 

                                   

                                   

 

 

  17 - 17:55               

       Zdrava               

      Kralježnica        

       */**/***            

         Nana               

  18 - 18:55                        Korektivna              gimnastika                    */**                          Nana           

 19 - 19:55                

         Power Yoga    

          */**/***         

         Antonela        

 

 20 - 20:55                

      MALA GRUPA   

      Body Sculpt      

        **/***               

       Jelena                

      *popunjeno      

                 

                         

    UTORAK

 

 8 - 8:50                     

      Wake up             

      Body & Mind 

       */**/***             

       Petra      

 

  10:30 -11:30                           Yoga Brunch                   */**/***                           Antonela        

 

 

 

                                                                   

 

  17 - 17:55                              Prenatal Fitness      

          */**                         

          Nana                       

  18 - 18:55                       

          Body & Mind        

          Conditioning        

          */**/***                 

          Petra                      

                                 

 

  19 - 19:55                       

          TRX                          

          **/***                     

          Jelena                     

         *popunjeno           

 

  20 - 20:55                       

          Body & Mind        

          Workout                

          */**/***                 

          Jelena                                            

 

 

                  

 

 

 

SRIJEDA

                   

 

  8 - 8:50                        

       Wake up                

       Pilates                           */**/***                

       Jelena                    

 

  

  9 - 9:50                        

       Korektivna           

       gimnastika 60 +  

       */**                        

       Jelena                    

      *popunjeno          

     

 

                                       

                                       

 

 

  17 - 17:55                    

          Zdrava                

        Kralježnica          

        */**/***               

          Nana                   

 18 - 18:55                              Korektivna                   gimnastika         

          */**                     

            Nana                                

 

 19 - 19:55                     

          Pilates                          */**/***              

           Jelena                                 

 

20 - 20:45                     

       TRX      

       Funkcionalni       

       trening

       Intervalni

       trening 

       **/***             

       Jelena                 

 

                 

* OTVORENI PROGRAMI U DVORANI I NA ŠUFITU      OZNAČENI SU   ŽUTOM BOJOM.

* Programi koji će se otvoriti PO VAŠOJ PREDBILJEŽBI navedeni su na rasporedu, no nisu označeni bojom.

Kada se skupi dovoljan broj ljudi, program će početi te će tada biti označen žuto.

Ako trebate neke dodatne informacije o programima i rasporedu slobodno nas kontaktirajte.

Pratite naše društvene mreže te svaki dan bacite pogled na story dnevnog rasporeda.  

 

*/**/***  Označavaju stupanj intenziteta sata.

*/basic  **/intermediate   ***/advanced

 

*Predbilježbe mailom na info@sarenistudio.com ili na m : 095 574 6922

*Pojedini programi otvaraju se samo temeljem interesa putem        predbilježbi, stoga nam se javite ;)

________________________________________________________________________________

POLUINDIVIDUALNI TRENINZI                                

  MALE GRUPE 2 - 4 OSOBE                                        

  MALE GRUPE 4 - 6 OSOBA                                        

  INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP                                 

  SA POSTAVLJANJEM OSOBNOG CILJA                   

  PREDBILJEŽBE OTVORENE                                       

  PROGRAMI ISTAKNUTI NA RASPOREDU              

  & DODATNO PO DOGOVORU                                 

  CIJENA :                                                                        

  2 osobe 150 kn/ h   ; 1200 kn                                  

  3 osobe 120 kn/ h   ;   960 kn                                  

  4 osobe 100 kn/ h   ;   800 kn                                  

  5 osoba   90 kn/ h   ;   720 kn                                  

  6 osoba   80 kn/ h   ;   640 kn                                   

  

 

__________________________________________________________________________

 

 

* Molimo vas prije prvog dolaska obavezno najaviti se .

 

* Programe možete kombinirati isto kao i dvorane, ukoliko u terminu ima slobodnih mjesta, što ste se uvijek slobodni kod nas informirati.

 

* Svoje mjesto za naredni mjesec možete osigurati predbilježbom.

 

* Dvorane su za manji broj klijenta, pristup je individualiziran.

* Yoga na šufitu može primiti max 8 klijenata.

* Pilates reformer je sat za 1 ili 2 klijenta.

 

*  MULTISPORT KORISNICI  OBAVIJEST / PRIVREMENO SMO ZATVORENI I KORISTENJE MULTISPORT PROGRAMA NIJE MOGUCE.

 

 ČETVRTAK      

 

 8 - 8:50                     

      Wake up             

      Body & Mind  

       */**/***             

      Petra      

10:30 -11:30                        Yoga Brunch                 */**/***                       Antonela        

 

 

 

 

 

                                        

                                        

 

 

  17 - 17:55                             Prenatal Fitness 

          */**                       

          Nana                    

 

                     

  18 - 18:55                    

          Body & Mind     

          Conditioning    

          */**/***             

          Petra                   

       

 

  19 - 19:55                    

          TRX                      

          **/***                 

          Jelena                 

       *popunjeno         

 

 20 - 20:55                    

         Body & Mind     

         Workout             

          */**/***             

          Jelena                 

 

 

 21 - 21:50                     

        MALA GRUPA      

        Body Sculpt         

        **/***                   

        Jelena                   

       *popunjeno         

PETAK

 

 8 - 8:50                      

       Wake up              

       Pilates                       Workout                

       */**/***               

       Jelena                   

 

 9 - 9:50                      

       Korektivna         

       Gimnastika                60 +                       

       */**                       

       Jelena                   

 

                                                                           


 

 

 

 

 

 

 

  18 - 18:55                            Korektivna                 gimnastika       

           */**                   

           Nana                

 

 

 19 - 20                        

        Pilates                

        */**/***              

         Jelena                 

 

 20 - 20:45                   

         TRX

         Funkcionalni   

         trening 

         Intervalni 

         trening    

         **/***                

         Jelena                     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA NA ŠUFITU & REFORMER PRIVREMENO ZATVORENO         

 PONEDJELJAK                

       

  17 - 18                                    

          Hatha Yoga                  

          */**                                

          Sanja                             

 

  18:15 - 19:30                         

           Vinyasa flow               

           */**                               

           Sanja                             

                 

                        

             

                         

    UTORAK

           

 

 

  17 - 18                                   

          After Work Pilates                */**/***                                   Petra

 

 19 - 20                                    

             Core Strenght

             Yoga                  

             */**/***                     

             Tanja                           

 

  20 - 21                                    

            Slow Flow                                */**/***                                   Tanja                           

                                                

              

 

 

 

             

 

             

     SRIJEDA

 

 

 

  17 - 18                                  

         Hatha Yoga                 

         */**                               

         Sanja                            

 

  18:15 - 19:30                       

           Vinyasa flow             

           */**                             

           Sanja                          

 

 

  19:30 - 20:30                        

              YIN Yoga

              */**

             Sanja                        

                        

CJENIK 

    ČETVRTAK

     

 

  17 - 18                                   

          After Work Pilates                */**/***                                   Petra

 

 19 - 20                                    

            Core Strenght

            Yoga                  

            */**/***                     

            Tanja                          

  20 - 21                                    

            Slow Flow                                 */**/***                   

             Tanja                           

                                   

             

    PETAK

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                              

 


                                                  

MJESEČNI PAKETI DVORANA - 30 dana

4 dolaska / prosječno 1 x tjedno                                                    200 kn

8 dolazaka / prosječno 2 x tjedno                                                  320 kn

12 dolazaka / prosječno 3 x tjedno                                                360 kn

Neograničeno grupni programi                                                      400 kn

MJESEČNI PAKETI YOGA - 30 dana

4 dolaska / prosječno 1 x tjedno                                                   200 kn    

8 dolazaka / prosječno 2 x tjedno                                                 320 kn

12 dolazaka / prosječno 3 x tjedno                                               360 kn

Neograničeno                                                                                     400 kn

 

KOMBINACIJA DVORANA & YOGA - 30 dana

4 dolaska / prosječno 1 x tjedno                                                   200 kn      

8 dolazaka / prosječno 2 x tjedno                                                 320 kn

12 dolazaka / prosječno 3 x tjedno                                               360 kn

Neograničeno grupni programi                                                     400 kn

 

 

Studenti do 25 godina

   2 x / 3 x / neograničeno                                240 kn / 280 kn / 320 kn

Umirovljenici od 60 godina

   2 x / 3 x / neograničeno                                250 kn / 290 kn / 330 kn

SATOVI

 

Probni sat - besplatan
Drop in class                                                                                         60 kn

Drop in TRX class                                                                                 80 kn

 

Individualni sat / Paketi od 30 dana*

1 dolazak*                                                                                           250 kn

4 dolaska*                                                                    230 kn/sat   920 kn

8 dolazaka*                                                                 200 kn/sat  1600 kn

12 dolazaka*                                                               170 kn/sat  2040 kn

Individualni sat PILATES REFORMER / Paketi od 30 dana*

1 dolazak*                                                                                           250 kn     

4 dolaska*                                                                    230 kn/sat   920 kn

8 dolazaka*                                                                 200 kn/sat  1600 kn

12 dolazaka*                                                              170 kn/sat   2040 kn

Poluindividualni sat PILATES REFORMER /2 osobe /

Paketi od 30 dana*

1 dolazak*                                                                                           200 kn

4 dolaska*                                                                   180 kn/sat    720 kn

8 dolazaka*                                                                 150 kn/sat  1200 kn

12 dolazaka*                                                               130 kn/sat  1560 kn

Grupni program + Pilates Reformer / 1 osoba /

Paketi od 30 dana*

1 GRUPA + 1 REFORMER                                                                 1000 kn    

2 GRUPA + 1 REFORMER                                                                 1080 kn    1 GRUPA + 2 REFORMER                                                                 1690 kn             

Grupni program + Pilates Reformer / 2 osobe /

Paketi od 30 dana*

1 GRUPA + 1 REFORMER                                                                   800 kn    

2 GRUPA + 1 REFORMER                                                                   880 kn    1 GRUPA + 2 REFORMER                                                                 1290 kn 

 

TRX + Pilates Reformer / 1 osoba /

Paketi od 30 dana*

1 TRX + 1 REFORMER                                                                      1030 kn    

2 GRUPA + 1 REFORMER                                                                1100 kn      1 GRUPA + 2 REFORMER                                                                1700 kn 

TRX + Pilates Reformer / 2 osobe /

Paketi od 30 dana*

1 TRX + 1 REFORMER                                                                        830 kn     

2 GRUPA + 1 REFORMER                                                                  900 kn      1 GRUPA + 2 REFORMER                                                                1300 kn 

 

*Mogućnost otkazivanja termina u paketu je

 24 h od dogovora termina, u protivnom se sat naplaćuje.

*Otkaz unutar 12 h prije treninga,

obavezuje vas na plaćanje 50% iznosa cijene sata.


 

SPECIJALIZIRANI  PROGRAMI  I  PAKETI

PRENATAL FITNESS  8 dolazaka ( prosječno 2 x tjedno )         350 kn

KOREKTIVNA GIMNASTIKA

8 dolazaka / prosječno 2 x tjedno                                                 320 kn

12 dolazaka / prosječno 3 x tjedno                                               350 kn

JUTARNJA KOREKTIVNA GIMNASTIKA ZA UMIROVLJENIKE (60+)

8 dolazaka / prosječno 2 x tjedno                                                 150 kn

12 dolazaka / prosječno 3 x tjedno                                               220 kn

PILATES BALLET ( trenutno neaktivno )                                       300 kn

TRX   8 dolazaka / prosječno 2 x tjedno                                       360 kn

Studenti TRX   8 dolazaka / prosječno 2 x tjedno                      300 kn

TRX COMBO :

1 TRX + 1 grupa                                                                                   340 kn

1 TRX + 2 grupa                                                                                   360 kn

1 TRX + 3 grupa                                                                                   380 kn

 

2 TRX + 1 grupa                                                                                   420 kn

2 TRX + 2 grupa                                                                                   460 kn

POSEBNI POPUSTI I POGODNOSTI

Plaćanje svih mjesečnih paketa unaprijed:

3 mjeseca  = ½  mjesečnog paketa gratis

6 mjeseci  = 1 mjesečni paket gratis

11 mjeseci  =  2 mjesečna paketa gratis

 

*Paketi nisu prenosivi i moraju se iskoristiti do datuma isteka !

 

Popusti :

10 % obiteljski popust na svaki paket

Ti + novi član drugi mjesec = 50 % popusta na jedan paket

Ti +2 nova člana drugi mjesec = 1 paket gratis

Posebni popusti za tvrtke , molimo Vas kontaktirati nas na info@sarenistudio.com

PRAVILA STUDIJA

MJESEČNI PAKETI VRIJEDE , OVISNO O ODABIRU , OD 1.- OG ILI 15.-OG U MJESECU , U PERIODU OD 3O DANA.

 

UKOLIKO IMA SLOBODNIH MJESTA VEĆINA GRUPNIH PROGRAMA MOŽE SE KOMBINIRATI.

 

PRVI PROBNI SAT JE BESPLATAN, NAJAVA NIJE POTREBNA, OSIM ZA PROGRAM TRX i PILATES REFORMER. 

UKOLIKO UPISETE PROGRAM I ODABERETE PAKET , ON POČINJE TEĆI OD DANA VAŠEG PROBNOG TRENINGA.

 

U SLUČAJU SPRIJEČENOSTI PAKET MOŽETE PAUZIRATI NA PERIOD OD 7 DANA, JEDANPUT U 3 MJESECA.

 

PAUZIRANJE JE POTREBNO NAJAVITI UNAPRIJED MAILOM NA INFO@SARENISTUDIO.COM

 

PAKETE MOŽETE UPLATITI U STUDIJU ILI NA RAČUN UDRUGE.

UKOLIKO ŽELITE PLAĆATI PUTEM RAČUNA, JAVITE NAM SE DA VAM POŠALJEMO POTREBNE PODATKE.

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK-PETAK

prema rasporedu /

15 min prije termina​

 

KONTAKT

Palmotićeva 22/2

Zagreb

Croatia

info@sarenistudio.com

mob: 095 574 6922

 

Saznajte novosti na vrijeme!

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ - White Circle

© 20203 by THE GYM. Proudly created with Wix.com